Referencie

 

Činnosť firmy je zameraná  hlavne na vyhotovenie súkromných záhrad a závlah.  Naj lepšou referenciou považujeme to, ak zákazník  bude  spokojný  s našou prácou kvalitatívne a kvantitatívne. Bude nás očakávať aj v ďalšom roku a zdôverí  nám ďalšie práce a problémy.

 Každým rokom sa snažíme vylepšovať  znalosti svojich pracovníkov. O získaných  vedomostiach sa môžete presvedčiť  na vpravo bočnom  paneli.

Snažíme  chrániť záujmy objednávateľa a dodávateľa pred zneužitím, neodbornou, nekvalitnou prácou.