Cenník

Cena  závlahového systému – CENOVÁ PONUKA :  

Vytvoriť cenovú ponuku  / napr. koľko stojí 100 metrov štvorcových polievania / na prvý  pohľad – na konkrétne dielo sa určiť nedá. Ten, kto to „vie”, tak pravde podobne je „ vynikajúci odborníkhazardér ”.  Viem, že každý záujemca chce to mat čím lacnejšie, a cena v dnešnej dobe je  jedna z najdôležitejších podmienok.  Napriek k tomu upozorňujem, že nie vždy najlacnejšia ponuka je najlepšia a najkvalitnejšia !!! Vždy treba brat do úvahy čo dostanem – za čo !! / kvalita, kvantita, možnosti, bezpečnosť, servis atď. /

Konkrétna cenová ponuka bude vyčíslená a spracovaná na základe predložených situačných výkresov alebo na základe osobného pohovoru so zameraním pozemku, zistením skutočného stavu vodného zdroja a elektrických požiadaviek a požiadaviek zákazníka.

Cena závlahového systému je určená v projekte závlahového systému. Navrhneme Vám riešenie podľa vašich požiadaviek, možnosti, situácie,  kritérií  ktoré sú bezpečné, realizovateľné a ekonomické. Napriek všetkým našim snahám sa úplná – 100% presnosť sa nedá určiť. / Z vlastnej praxe vieme, že to býva okolo 90-95% presné./

Cenová ponuka bude poslaná zákazníkovi po uhradení cenu projektu závlahového systému. V prípade dodávkou materiálu a inštaláciou závlahového systému našou firmou bude odrátaná po vyhotovení zákazky, z celkovej hodnoty závlahového systému – teda bude  zadarmo.  Kompletnú dokumentáciu obdrží po vyhotovení zákazky.   

Po vyhotovení systému vyúčtovanie sa uskutoční podľa skutočnosti : t.z. – podľa skutočného množstva použitých materiálov a doby trvania prevedených prác.

V tom prípade, ak objednávateľ si neprosí, aby projekt bol realizovaní našou firmou, po uhradení ceny projektu bude mu pre poslaná kompletná dokumentácia, / príp. pomoc / ktorú môže neskôr vyhotoviť sám, alebo s inou realizačnou firmou. Cena projektu sa pohybuje od 60 – 100€, podľa zložitosti a prácnosti situácie.

Ak sa rozhodnete objednať si u nás len materiál a inštaláciu si zabezpečíte sami, obdržíte od nás zľavu  50% z ceny projektu.

Z týchto dôvodov prosím o prihlásenie iba vážnych záujemcov !!!

 

Cena záhradníckych služieb

Je určená partnerskou spoločnosťou www.zahradnictvo-rigotanya.sk    Cena je závislá od vyhotovených prác , množstva, veľkosti použitých kvetín, stromov atď.  Bude určená  po prekonzultovaní a „šitá na mieru“.

Cena za vŕtanie studní  -  do hĺbky 10m je jednotková cena.

Cena zahŕňa: montáž, prácu,  materiál, prvotné prečerpanie a o test  studne. Prepravné sa počíta zvlášť, v závislosti od vzdialenosti vyhotovenia.   /Do  vzdialenosti 15 km prepravné je zahrnuté v cene. /

 Nad hĺbkou 10m –  za každý a začatý 1bm – sa prirátava prirážka.  

Cena za opravu – zistenie závady – odstránenie – prerobenie  -    všetko je závislé od danej situácie. Musí sa zistiť závada – príčina – možnosti odstránenia – nové varianty – dohoda s majiteľom.   Vopred nevyspytateľné ,  mnohokrát iba niekoľko minút – až hodina -v zložitejších situáciách oveľa  viac – dní.  

                                            NEZABUDNITE  !!!

Každý polievací systém – záhrada  je ojedinelé dielo, ku ktorému sa musí pristupovať individuálne,  preto jednotná – jednotková cena sa nedá  určiť.

          O  bližšie informácie, prosím o kontaktovanie  !!!