Trávniky a záhrady

Služby  zabezpečené dcérskou spoločnosťou     www.zahradnictvo-rigotanya.sk

  • projekcia a realizácia okrasných sadovníckych útvarov
  • sezónne rezy okrasných a ovocných drevín
  • výsadba okrasných rastlín a drevín
  • zakladanie trávnika výsevom a pokladanie trávnych kobercov
  • komplexná celoročná údržba okrasných záhrad, ovocných sadov a viníc – údržba zelene – kosenie, strihanie, rezanie, pílenie, čistenie, hrabanie, chemické odburinenie trávnikov a výsadieb, vertikutácia a aerifikácia trávnikov, hnojenie, mulčovanie.
  • predaj a dovoz okrasných rastlín, drevín a ovocných stromčekov, kobercovej trávy, hnojív, zemín, substrátov a mulčovacieho materiálu
  • výrub a orezávanie stromov
  • poradenské služby v oblasti ochrany rastlín proti chorobám, škodcom a iným biologickým či abiotickým činiteľom
  • stavba okrasných jazierok
  • záruka podľa osobných jednaní a spresnení

6  3