Polievacie systémy

NAŠIM ZÁKAZNÍKOM PONÚKAME:

  • navrhovanie a montáž automatických závlahových systémov a mikro závlah pre záhrady a komerčné plochy
  • navrhovanie a montáž automatických závlahových systémov pre futbalové ihriská
  • opravu – servis nefungujúcich systémov s dodávkou materiálu
  • technickú a poradenskú činnosť v oblasti zavlažovacích systémov
  • zazimovanie a jarné sprevádzkovanie systémov
  • záruka na nový polievací systém – 2 roky na prácu. V cene je zahrnuté aj zazimovanie systému v prvom roku. Po uplynutí tejto doby je možnosť objednať tieto služby – za úhradu.
  • záruka na komponenty systému, podľa dodávateľa a výrobcu 2 až 5 rokov   /ak výrobca nestanovil inak. /                                                                                                                                    11